Компания миссиясы

КОМПАНИЯ МИССИЯСЫ:

Отандық денсаулықсақтау мен халық денсаулығын жақсарту мақсаттында сапалы, жоғары тиімділіктегі және қауіпсіз дәрілік препараттар шығаруды қамтамасыз ету үшін ғылыми, өндірістік және кадрлық потенциалды жетілдіру

КОМПАНИЯ МАҚСАТЫ:

Табиғи шикізат негізінде сапалы, тиімді және қауіпсіз дәрілік заттар шығару

МІНДЕТТЕР:

  • Шығарылатын препараттар сапасын қамтамасыз ету мен кепіл беру
  • Мемлекеттік ұлттық стандартқа сәйкес келу Сапа саясаты