РУС

«Фармацевтическое обозрение Казахстана»

Фармацевтический завод «ФитОлеум» — 23 года на службе охраны здоровья и качества жизни.

Подробнее: http://pharm.reviews/stati/gxp/item/79-farmatsevticheskij-zavod-fitoleum-23-goda-na-sluzhbe-okhrany-zdorovya-i-kachestva-zhizni