ҚАЗ

1995

Полифиттік «Қызылмай» майына бірінші фармакопеялық бап бекітілді (ҚР ФБ 42-47-95).