ҚАЗ

Пайдаланушылық келісім

Осы Пайдаланушылық келісім fitoleum.kz сайтын пайдалану, осы сайтта Әкімшімен Пайдаланушыдан алынған ақпаратты өңдеу, сақтау және басқаша пайдалану тәртібін анықтайды.

Сайтты пайдалану Пайдаланушының осы қағидалармен танысу фактісін тұспалдайтына және олардың мазмұнымен толық және сөзсіз келісімін білдіретіндігіне Пайдаланушы толық және сөзсіз келісімін білдіреді. Егер Пайдаланушы Қағидалардың шарттарын толық көлемде қабылдамаса, ол осы сайтты пайдаланудан өз-өзін тоқтатуға міндетті.

Терминдер мен анықтамалар

Осы Келісімнің мақсаттары үшін төменде көрсетілген терминдер келесі мағыналарға ие:

 • Әкімшілік – Құқық иесімен Платформаның техникалық қолдауын әкімшіліктендіруді, басқаруды, қамтамасыз етуді және оны пайдаланумен байланысты өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға өкілетті етілген тұлғалар;
 • Сайт – fitoleum.kz
 • Контент – сайтта көрсетілетін материалдар (мәтін, дизайн элементтері, графикалық бейнелер, фотосуреттер, аудио- және/немесе бейне-туындылар және т.б.);
 • Пайдаланушы – Ғаламтор желісінің пайдаланушысы;
 • Құқық иесі – «ФитOлеум» ЖШС компаниясы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 040400, Есік қаласы, Мәметова көшесі, 25;
 • Келісім – Сайтты пайдалану туралы осы келісім;

Келісімде жоғарыда анықталмаған терминдер пайдаланылуы мүмкін. Бұл жағдайда мұндай терминді түсіндіру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, сондай-ақ іскерлік айналымның әдет-ғұрыптарына сәйкес жасалады.

Пайдалану тәртібі

Сайтты пайдаланған кезде

Пайдаланушы міндеттенеді:

 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, осы Келісімнің және басқа да арнайы құжаттардың қағидаларын сақтауға;
 • хабарламаларды жіберген немесе жіберілімдерге жазылған кезде өзі туралы немесе осындай Пайдаланушы олардың атынан сайтты пайдаланатын тұлғалар туралы сенімді және өзекті ақпаратты ұсынуға міндетті. Пайдаланушы жеке деректерді ұсынуда қателіктер, дәлсіздіктер жіберу бойынша оның әрекеттерімен байланысты барлық мүмкін тәуекелдерді өзіне қабылдайды;

Пайдаланушыға тыйым салынады:

 • өзін басқа жеке немесе заңды тұлғаның атынан, оның ішінде олардың өкілінің атынан көрсетуге;
 • басқа тұлғалардың дербес деректерін заңсыз жинауды және өңдеуді жүзеге асыруға;
 • Құқық иесінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Контентті, Сайтты және зияткерлік қызметтің өзге де нәтижелерін жаңғыртуды, көшіруді, өңдеуді, таратуды, түрлендіруді және өзге де пайдалануды жүзеге асыруға;
 • Сайтты пайдалану арқылы басқа компьютерлік жүйелерге санкцияланбаған қол жетімділікті алуға талпынуға;
 • бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға және Сайттың қалыпты жұмыс істеуін бұзуға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыруға тыйым салынады;
 • Пайдаланушы сайттың кез келген уақытта техникалық себептер бойынша қол жетімді болмауы мүмкін болатындығын растайды және өз келісімін білдіреді. Әкімшілік Пайдаланушыларға алдын ала хабарлаусыз кез келген уақытта өз қалауы бойынша қажетті профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

Сайт Әкімшілігінің міндеттері мен құқықтары

Сайттың Әкімшілігінің міндеттері:

 • Пайдаланушыға, техникалық себептер бойынша Сайттың жұмысын тоқтата тұру кезеңдерін қоспағанда, осы Келісімнің талаптарына сәйкес Сайтқа тәулік бойы қол жетімділікті қамтамасыз ету.
 • Пайдаланушы ақпаратының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған жалпы қабылданған техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қабылдау.
 • Құпиялылық саясатын қатаң сақтау.

Сайт Әкімшілігінің құқықтары:

 • Келісімнің мәтініне өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
 • Жабдықтарда және бағдарламалық жасақтамада айтарлықтай ақаулықтар, қателіктер және іркілістер анықталған кезде, сондай-ақ профилактикалық жұмыстар жүргізу және Сайтқа санкцияланбаған қолжетімділікті болдырмау оқиғаларын алдын алу мақсатында Сайттың жұмысын тоқтата тұру.
 • Өзіңіздің қалауыңызға қарай және кез келген уақытта Сайттың функционалын пайдалануға Пайдаланушыларды және өзге де үшінші тұлғаларды тарту үшін әртүрлі науқандарды өткізу.
 • Сайт Әкімшілігі смс-хабарламалардың және электрондық пошта арқылы хаттардың көмегімен, пайдаланушыға, мәтіндік және графикалық соның ішінде жарнамалық сипаттағы ақпараттың жіберілімдерін жүзеге асыруға құқылы. Пайдаланушы осы тармақта көрсетілген қағидамен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы әрбір хатта болатын тиісті сілтеме бойынша өте отырып, жіберілімді алудан бас тартуға міндетті.

Әкімшілік ешқандай жағдайда да Пайдаланушыға мыналарға кепілдік бермейді:

 • жүктеулерде іркілістер мен қателіктердің болмауына, қандай болса да ақпараттың, оның сапасы мен сенімділігінің, соның ішінде Пайдаланушының ақпарпатының, Пайдаланушының дербес деректерін қоспағанда, кідірістеріне, дұрыс емес және (немесе) уақтылы жеткізілмегеніне, жойылғанына, жоғалғанына немесе сақталмағанына;
 • Сайттан алынған ақпарат Пайдаланушының талаптары мен үміттеріне сәйкес екеніне (сәйкес болатындығына);
 • Пайдаланушымен Сайтты пайдалану арқылы алынуы мүмкін болатын нәтижелер дәл және сенімді болатынына және қандай болса да мақсаттар үшін немесе қандай болса да түрінде пайдаланыла алатынына;

Әкімшілік Сайтты қандай болса да пайдаланудың немесе пайдаланудың мүмкін еместігінің қандай болса да тікелей немесе жанама салдары және/немесе Сайтты (деректерін қоса алғанда) немесе оның жеке компоненттерін қандай болса да пайдаланудың, пайдаланбаудың немесе пайдаланудың мүмкін еместігінің, соның ішінде ықтимал қателіктердің немесе Сайттың жұмысындағы іркілістердің нәтижесінде Пайдаланушыға және/немесе үшінші тұлғаларға келтірілген залал үшін жауапкершілік көтермейді.

Кез келген даулы оқиғалар туындаған жағдайда, Пайдаланушы дауды шешу үшін сот органдарына жүгінудің алдында, Құқық иесінің мекенжайына тиісті хатты, сондай-ақ оның электрондық көшірмесін: info@fitoleum.kz мекенжайына жіберіп, сотқа дейінгі реттеу үшін шараларды қабылдауға міндетті. Кінәрат-талапты қарастыру мен оған жауап беру мерзімі: оны Әкімші алған сәттен бастап 30 күн.

Келісім шарттарының өзгеруі

Әкімшілік өзінің жеке қалауы бойынша осы Келісімді кез келген уақытта өзгерту және/немесе толықтыру құқығын өзіне қалдырады. Әкімшілік Келісімге енгізілген өзгерістерді осы бетте жариялайтын болады. Келісімге кез келген өзгертулер енгізілгеннен кейін Пайдаланушымен Сайттың ресурстарын одан әрі пайдалануы онымен осындай өзгерістердің/толықтырулардың қабылдағанын білдіреді.

Келісімнің соңғы редакциясы Әкімшілік пен Пайдаланушы арасындағы барлық алдыңғы келісімдерді өзімен алмастырады. Келісімнің алдыңғы редакциясы жарамсыз деп саналады, өз күшін жоғалтады және бұдан әрі Пайдаланушы мен Әкімшілік арасындағы қатынастарды реттейтін негіз болатын құжат болып қызмет ете алмайды. Пайдаланушының осы Келісімге енгізілген өзгерістермен және (немесе) толықтырулармен келіспегені жағдайында, Пайдаланушы Сайттың ресурстарын пайдалануды тоқтатуы керек.

Қорытынды ережелер

Осы Келісім оны тиісті бетте орналастыру сәтінен бастап күшіне енеді. Келісімде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге ​​жатады.

Ережелердің өзгерістері, егер өзгесі тиісті жарияланымда ескерілмесе, оларды жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

Зияткерлік меншікке құқықтар, соның ішінде мәтіндер, бейнелер, дизайн, деректер базалары, сауда таңбалары, фирмалық атаулар және сәйкестендірудің өзге де құралдары және т.б. сияқты сайттың құрамына қосылған немесе онымен пайдаланылатын зияткерлік қызметтің нәтижелері Құқық иесіне тиесілі немесе оған лицензия бойынша өзге де құқық иелерімен берілген.